Welkom bij het Diastase Behandelcentrum

Heerenveen en Emmeloord. Herstel je buik.

Wij bieden deskundigheid op het gebied van diastase behandeling en postoperatief herstel na een buikwand correctie en herstel na keizersnede.

 • Ruim 20 jaar ervaring in rugklachten, buikklachten, bekkenbodem problematiek,  en diastase gerelateerde klachten.
 • Medisch getoetste behandeling door chirurg.
 • Alle problemen die voortvloeien uit deze diastase komen aan bod en worden zo mogelijk behandeld. Samenwerking met andere disciplines.

Herstel je buik !

De buikspier functie staat centraal. Bij een diastase is de kracht in de buikspier verstoord. De buikspier is onderdeel van een aantal spierketens in ons lichaam.
Een veel gehoorde klacht is:

 • Rugpijn
 • Dikke of slappe buik
 • Verstoorde kracht in de romp
 • Verdikking op de buik zien
 • Darmfunctie problemen
 • Veel spanning op de buik voelen
 • Moeite hebben met lang staan, tillen en bukken
 • Urine verlies of frequent plassen
 • Naar gevoel bij aanraken buik, afkerig gevoel bij de buik
 • Na keizersnede ( sectio caesarea) onvoldoende herstel buik

Herstel van de buikfunctie is herstel van o.a. de buikspier, deze zorgt voor meer kracht, gevoel, controle en ontspanning.

De functie verstoring is het grootste probleem. Niet de wijking van de buikspier bij de zogeheten linea alba. Oftewel, ondanks dat er een mogelijke wijking blijft bestaan, kan de buikfunctie flink verbeteren. Bij een diastase is niet alleen de spanning van  linea alba afgenomen, maar vaak ook van de onderliggende buikspierlagen en vaak ook het vel om de buik. Aanverwante structuren zijn vaak ook verstoord in functie.
Bijvoorbeeld een teveel aan spanning bij de bekkenbodem spieren ,rugspieren en middenrif.
De gevolgen en compensaties zijn per persoon anders en de aanpak is daarom ook individueel gericht.

U heeft gehoord dat alleen schuine buikspieren mogen worden geoefend?
-Dat is een oude gedachte, het hangt af van uw situatie.

De buik is meer dan alleen ons centrum van kracht, ook ons gevoel speelt zich hier deels af.
Waar krijgt u spanning van en hoe reageert uw lichaam hierop. Ongemerkte  teveel spanning in delen van buik is een veel voorkomend probleem.
Leren herkennen van spanning en ontspannen is belangrijk voor herstel functie buik en afname pijn.

Verder zijn er een aantal andere factoren belangrijk voor herstel buikfunctie, te denken aan :De darmfunctie, ademhaling, houding en de manier van reageren op verhoogde buikdruk.

Wat zou u kunnen bereiken met deze behandeling:

 • Kracht en controle over de buikspieren
 • Functionele sluiting van de diastase
 • Afname rugklachten
 • Klachten afname aan de zijkant van de heup regio.
 • Herstel / controle over urineverlies- ontspannen bekkenbodemspieren ( teveel spanning op de bekken bodem kan de reden van urine verlies zijn en frequent plassen zonder mogelijkheid tot uitstellen)
 • Afname buikomvang
 • Verbetering van soeplesse en kracht in de romp
 • Hervatten sport desgewenst
 • Beter ontspannen en herkennen wat de functie van spanning voor u is
 • De rompspieren meer ontspannen gezien de spierimpulsen zijn verbeterd
 • Verbetering ademhaling

In deze medisch goed onderbouwde en getoetste methode wordt gewerkt aan alle facetten die van invloed zijn op de buikspier. De therapie die geboden wordt, heeft al vele goede resultaten laten zien!

Tevens biedt het Diastase Behandelcentrum therapie en advies na een buikwand correctie, zonodig in overleg met uw chirurg.

Wij vinden de aandacht voor post operatieve zorg belangrijk. Er blijken ook veel vragen te zijn zoals: wat mag je wel of niet doen na een buikwand correctie. Wat kun je zelf doen voor een optimaal herstel. Hoe verzorg je het litteken optimaal.

Overzicht van de expertise:

 • Herstel of vermindering van de wijking tussen de buikspier, ook al is deze al jaren aanwezig.
 • Streven naar een herstel zonder chirurgische ingreep.
 • Herstel en opbouw buikfunctie na buikwand correctie.
 • Verminderen van de buikomvang door specifiek trainingsprogramma.
 • Ruim 20 jaar ervaring in bekkenbodemklachten en rugklachten .
 • Het totale bewegingspatroon van het lichaam wordt bekeken. De kracht zit in de verbinding.

Contact

Emmeloord
Medisch centrum “de Houttuinen”
Houttuinen 5, 8501 XP

Heerenveen

Abe Lenstra Stadion
Ingang P of sportstad , eerste etage ( poli pijngeneeskunde)

+316 122 708 37
info@diastasecentrum.nl